جستجو:       جستجوی پیشرفته   


 سبد خرید شما خالیست !
یک شنبه, 30 اردیبهشت, 1397  


  آموزش آباکوس 2017
    
آموزش آباکوس 2017
کد محصول: 909
2 عدد دی وی دی  

قیمت : 25,000  تومان
 
 


 1. Abaqus یک برنامه سطح بالای FEM است که با اهداف عمومی به منظور مدل کردن رفتار اجسام تحت اعمال بار های خارجی طراحی شده است. نرم افزار آباکوس به کاربر توانایی مدل کردن پیچیده ترین پدیده ها را با در نظر گرفتن اثرات بسیار ظریف می دهد.


 1. زمان آموزش : ۱۶ ساعت
 2. محتویات بسته : ۲DVD
 3. ♦ به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
 4. ♦ همراه با نرم افزار  ABAQUS (نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی)
 5. ♦ به همراه آموزش نصب و فعال سازی نرم افزار
 6. ♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی
 7.  آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
 8. فصل اول: آشنایی با نرم افزار Abaqus
 9. – معرفی نرم افزار Abaqus
 10. – معرفی نوار عنوان و نوار ابزار
 11. – معرفی نوار ماژول ها و جعبه ابزار
 12. – معرفی خط فرمان و درخت مدل سازی
 13. – معرفی پنجره نمایش و پنجره اعلان
 14. – آشنایی با منوی File (بخش اول)
 15. – آشنایی با منوی File (بخش دوم)
 16. – آشنایی با منوی Model، Viewport، View و Help
 17. – بررسی محصولات نصب شده در Abaqus
 18. فصل دوم: بررسی ماژول Sketch
 19. – آشنایی با ماژول Sketch
 20. – ایجاد یک ترسیم ساده در محیط Sketch
 21. – ترسیم خطوط ساختاری
 22. – اندازه گیری و ویرایش ترسیم ها
 23. – ابزار سایه سازی
 24. – ایجاد یک آرایه از شکل ها
 25. – ذخیره سازی و بازگشایی طرح اولیه
 26. – قیدها
 27. – تنظیمات محیط Sketch
 28. – مدیریت Sketch
 29. فصل سوم: بررسی ماژول Part
 30. – ایجاد قطعه جدید
 31. – شکل و نوع عملیات ترسیم قطعه: شکل Solid
 32. – شکل shell، wire و point
 33. – ویرایش مدل هندسی و مدیریت قطعات
 34. – افزودن یک مدل solid
 35. – افزودن یک مدل shell
 36. – افزودن یک مدل wire
 37. – برش دادن یک شکل به روش Extrude و Revolve
 38. – برش دادن یک شکل به روش Sweep
 39. – برش دادن یک شکل به روش Loft و ابزار circular hole
 40. – ویرایش زوایا
 41. – آشنایی با دسته ابزارهای Partition
 42. – مجموعه ابزار Datum: ایجاد نقاط کمکی
 43. – آشنایی با ابزار Geometry Edit و ابزار Midsurface
 44. فصل چهارم: بررسی ماژول Property
 45. – تعریف خصوصیات ماده
 46. – ایجاد یک Section نوع جامد
 47. – ایجاد یک Section نوع پوسته
 48. – ایجاد یک Section نوع تیر، Fluid و other
 49. – نسبت دادن یک Section به نواحی قطعات
 50. – ایجاد کامپوزیت
 51. – ایجاد پروفیل
 52. – اختصاص دادن جهت مواد و تیرها
 53. – ایجاد Skin
 54. – ایجاد تقویت کننده
 55. – قابلیت های کاربردی ماژول Property
 56. فصل پنجم: بررسی ماژول Assembly
 57. – ایجاد نمونه
 58. – مشابه سازی خطی
 59. – مشابه سازی شعاعی
 60. – جابجایی مدل
 61. – ایجاد قیود به روش Parallel Face
 62. – ایجاد قیود به روش Face to Face
 63. – ایجاد قیود به روش لبه های موازی و روش Edge to Edge
 64. – ایجاد قیود به روش هم محوری و روش تقطه مشترک
 65. فصل ششم:بررسی ماژول Step
 66. – ماژول Step
 67. – روند ایجاد Step
 68. – تحلیل های عموی یا General
 69. – تحلیل های خطی یا Linear Perturbation analysis
 70. – مدیریت گام Step Manager
 71. – تعیین نتایج خروجی مدنظر از انجام تحلیل
 72. – بررسی Field Output
 73. – بررسی History Output
 74. – قابلیت های کاربردی ماژول Step
 75. فصل هفتم: بررسی ماژول Interaction
 76. – ماژول Interaction
 77. – انواع برهم کنش ها
 78. – نحوه ایجاد نمودن تعامل
 79. – آشنایی با Interaction Property
 80. – قیود
 81. – ایجاد قیود
 82. – یافتن جهت تماس Final Contact Pair
 83. – Connector builder و اتصال دهنده ها
 84. – ایجاد رابط ها
 85. – ایجاد Connector Section
 86. – ایجاد Connector Assignment
 87. – رفتارهای حاکم بر رابط ها
 88. – آشنایی با مفهوم Wire Feature و مفهوم Fasteners
 89. – مفهوم و قابلیت Crack، Spring dashpots و Amplitude
 90. فصل هشتم: بررسی ماژول Load
 91. – ماژول Load
 92. – اعمال بارگذاری یا Loading
 93. – اعمال یک بار فشاری
 94. – نحوه اعمال بار متمرکز
 95. – نحوه اعمال گشتاور
 96. – اعمال نیروی حجمی و نیروی خطی
 97. – اعمال نیروی وزنی و بار تنش صفحه ای
 98. – نحوه اعمال بار فشاری گسترده، Shell Edge Load و Surface Traction
 99. – شرایط مرزی دما
 100. – اعمال شتاب و اعمال Fluid
 101. – ایجاد جریان الکتریکی
 102. – تعریف نفوذ جرمی
 103. – ایجاد شرایط مرزی
 104. – اعمال میدان
 105. فصل نهم: بررسی ماژول Mesh
 106. – ماژول Mesh
 107. – مفهوم دانه بندی و نحوه ایجاد دانه بندی قطعات
 108. – آشنایی با نحوه دانه بندی لبه ها
 109. – مفهوم مش بندی قطعات
 110. – آشنایی با بخش انتخاب شکل المان یا Element Shape
 111. – آشنایی با بخش Technique: مش بندی منظم
 112. – مش بندی به روش Sweep
 113. – مش بندی آزاد
 114. – مش بندی Bottom-up
 115. – وابستگی مش- هندسه
 116. – مش بندی اجسام سه بعدی با تکنیک های مختلف
 117. – تعیین الگوریتم مش بندیM
 118. – اختصاص و تعیین نوع المان
 119. – بازبینی المان های یک مش
 120. فصل دهم: بررسی ماژول Job
 121. – مراحل اصلی در تحلیل یک مدل
 122. – تعریف یک Job
 123. – ویرایشگر Job
 124. – Job Manager
 125. – دکمه Result
 126. – مفاهیم Adaptive Mesh، Co-execution و Restart
 127. فصل یازدهم:بررسی ماژول Visualization
 128. – ماژول Visualization
 129. – طرح مدل تغیر شکل یافته و تغییر شکل نیافته و ترسیم کانتور
 130. – انتخاب حالت های طرح کانتور یا Contour Plot Options
 131. – Symbol Plot
 132. – Material Orientation
 133. – نمایش چندین حالت طرح
 134. – انیمیشن
 135. – ایجاد یک سیستم مختصاتی
 136. – ایجاد XY Data
 137. – ایجاد خروجی میدانی
 138. – نمایش یک مقطع برش
 139. – جعبه ابزار Free Body
 140. – بررسی Job Diagnostics
 141. فصل دوازدهم: آشنایی با روش برنامه نویسی در Abaqus
 142. – فرایند تحلیل با Abaqus
 143. – اجزای مدل تحلیلی Abaqus
 144. – ساختار کلی فایل ورودی تحلیل
 145. – ایجاد یک فایل ورودی نمونه
 146. – داده های تاریخچه در فایل ورودی
 147. – ارزیابی فایل ورودی
 148. – اجرای تحلیل و نتایج
 149. – مرحله پس پردازش
 150. – مراحل مدل سازی با Abaqus/CAE
 151. فصل سیزدهم: تحلیل آکوستیک یک مافلر (Mafler)
 152. – تعریف مسئله
 153. – تعیین خواص ماده
 154. – بخش مونتاژ قطعات و بخش Step
 155. – بخش Interaction و بخش Load
 156. – بخش Mesh، Job و Visualization
 157. – تحلیل آکوستیکی
 158. – بخش Property
 159. – بخش Assembly و بخش Step
 160. – بخش Interaction
 161. – بخش Load و Mesh
 162. – بخش Job و Visualization
 163. فصل چهاردهم: آنالیز سه بعدی تیر
 164. – ایجاد عضو یا طرح اولیه
 165. – ایجاد خواص برای قطعه
 166. – مرحله مونتاژکردن قطعه و مرحله Step
 167. – مرحله بارگذاری و ایجاد شرایط مرزی
 168. – مرحله مش بندی
 169. – انجام تحلیل
 170. – نمایش خروجی به صورت انیمیشن
 171. فصل پانزدهم: تحلیل ورق حاوی ترک
 172. – بخش Part
 173. – ایحاد خواص قطعه
 174. – مرحله مش بندی
 175. – مرحله مونتاژ قطعه
 176. – مرحله ایجاد گام های تحلیل
 177. – مرحله برهم کنشی
 178. – مرحله بارگذاری و ایجاد شرایط مرزی
 179. – مرحله تحلیل


این مجموعه کامل ترین مجموعه آموزشی  ABAQUS  در ایران میباشد 
کاملا فارسی و به صورت فیلم همراه با یک هدیه رایگان از سایت    محصولات مرتبط

خرید اموزش تصویری اباکوس

آموزش سالیدورک 2017

خرید اموزش پاور میل 2016

اموزش اباکوس 2017

آموزش Fluent 2016

خرید اموزش گمبیت 2018
  این محصول را به دوست خود پیشنهاد دهید
شما می توانید این محصول را به دوست خود معرفی نمایید , شاید دوست شما به این محصول علاقه مند باشد

نام شما
ایمیل شما
نام دوست شما
ایمیل دوست شما
متن (اختیاری)